TMA Methode

Drijfveren en talenten

De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren en talenten van een persoon. Drijfveren zijn je intrinsieke motivatie, datgene waardoor je in actie komt. Ze bepalen voor een groot deel je gedrag. Gedrag is je hele doen en laten. Lopen is gedrag, lachen is gedrag, hoesten is gedrag, iets zeggen is gedrag, maar dus ook de deur niet open doen als er aangebeld wordt is gedrag en ga zo maar door. 

Sociaal wenselijk

Het gedrag dat we van iemand zien, kan anders zijn dan het gedrag dat past bij diens drijfveren. Dit kan komen doordat we ons soms, onbewust, sociaal wenselijk gedragen. Het gaat hier om maatschappelijke normen en dat wat de omgeving (ouders, werkgever, vriendenkring, cultuur etc.) van ons verwacht. Je bent over het algemeen het gelukkigst wanneer je gedrag vertoont wat past bij je drijfveren. Vertoon je veel gedrag wat niet past bij je drijfveren, dan lekt er veel energie weg. Fijn dus om te weten welke drijfveren bij je horen en of je hieraan gehoor geeft!

Voorspellende waarde

Met de TMA Talentenanalyse brengen we dus drijfveren in beeld. We doen hiermee een voorspelling van het gedrag dat je kán laten zien. Met andere woorden: we meten je potentie. In combinatie met een capaciteitentest of een 360 graden feedbackinstrument, beide ook onderdeel van de TMA Methode, krijg je een compleet beeld van je potentie, dat wat je laat zien én je mogelijkheden. 

Werk en persoonlijke ontwikkeling

Drijfveren hebben ook een grote invloed op je ontwikkelingsmogelijkheden. Een hoge drijfveer betekent namelijk dat je een bepaalde competentie gemakkelijk kunt ontwikkelen en daarmee is het een talent. Een lage drijfveer betekent dat je er veel tijd en energie in moet steken om een bepaalde competentie te ontwikkelen en de vraag is dan tot hoever je het kunt ontwikkelen. Werkzaamheden die bij je persoonlijke drijfveren en talenten aansluiten, zorgen over het algemeen voor meer werkplezier en motivatie.

Wat kun je met de TMA Talentenanalyse?

  • Je weet wat jouw basisbehoeften zijn vanuit de kern en in hoeverre je daar nu gehoor aan geeft;
  • Je weet welke talenten je bezit en in hoeverre je deze al inzet;
  • Je weet welke stappen je in je persoonlijke ontwikkeling zou kunnen zetten;
  • Je weet welke keuzes je in je loopbaan zou kunnen maken;
  • En je weet hoe je meer energie uit je werk en leven haalt door inzicht te krijgen in factoren waardoor jouw energie weglekt en factoren waardoor je oplaadt.
Er wordt altijd gestart met de TMA Talentenanalyse. Deze kan gevolgd worden op metingen als een 360 graden feedback, een beroepsinteressetest of een capaciteitentest. Met een verzameling van deze instrumenten kan gematcht worden met vacatures, kan gewerkt worden aan integraal talentmanagement, kan het rapport ingezet worden als bespreekdocument voor functioneringsgesprekken of hiermee kunnen Persoonlijke ontwikkelplannen gemaakt worden. 

Werkwijze TMA:

  1. Online tool met psychologische vragenlijst.
  2. Persoonlijke rapportage met uitkomsten en adviezen.
  3. Persoonlijk gesprek over de uitkomsten.
  4. Persoonlijk Actieplan met ontwikkeladviezen aan het einde van het gesprek.

Wil jij ook meer leven vanuit wat je ‘wilt’ in plaats van wat je ‘moet’ of ‘kunt’?