Privacyverklaring

Place to Sens is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Place to Sens is gevestigd aan de Pelmolenlaan 43a, 9679 GA te Scheemda.
Telefoon: 06-11 18 46 32
E-mail: anneke@placetosens.nl
Contactpersoon: Anneke Lich

Welke contactgegevens verwerkt Place to Sens?

Place to Sens verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van de dienstverlening en/of omdat je de gegevens aan ons verstrekt. Sommige gegevens zijn noodzakelijk, andere gegevens zijn wenselijk om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen leveren. De volgende
persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt Place to Sens?

Place to Sens verwerkt gegevens over jouw welzijn die je verstrekt tijdens coaching en/of workshops.

Waarom verzamelt Place to Sens persoonsgegevens?

Place to Sens verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor een aantal doeleinden:

 • Informeren over de dienstverlening
 • Afhandelen van jouw betalingen
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Contact met je op te nemen om de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren
 • Het analyseren van jouw activiteiten op de website, om daarmee de website te verbeteren

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Place to Sens bewaart jouw persoonsgegevens zolang het nodig is om je te voorzien van de dienstverlening die wij met elkaar overeengekomen zijn. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), vanwege de wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Met wie deelt Place to Sens jouw persoonsgegevens?

Place to Sens deelt uitsluitend persoonsgegevens met derden voor de uitvoering van een overeenkomst of als daar door jou toestemming voor is gegeven. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Welke rechten heb jij als betrokkene?

Als het gaat om jouw persoonsgegevens, heb jij een aantal rechten:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Place to Sens.
 • Je hebt tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking sturen naar: anneke@placetosens.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vraagt Place to Sens je om een kopie van jouw identiteitsbewijs met jouw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone), paspoort/identiteitsnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk (binnen 4 weken) op jouw verzoek.

Place to Sens wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligt Place to Sens persoonsgegevens?

Place to Sens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via anneke@placetosens.nl.