Hooggevoeligheid in organisaties

Als je weet dat 1 op de 5 mensen hooggevoelig is (gemiddeld genomen), hoeveel medewerkers zouden dat dan zijn binnen je organisatie?

En heb je dan zicht op de risico’s én het potentieel wat deze eigenschap meebrengt?

Want risico loop je zeker, op verzuim bijvoorbeeld door structurele overprikkeling en te weinig herstel of door te weinig autonomie of inzet van de kwaliteiten, want ook daar kunnen hooggevoelige mensen ziek van worden.

En daarnaast kan het in een team een uitdaging zijn voor een hoogsensitief persoon om goed tot zijn of haar recht te komen en prettig met anderen samen te werken. Hoogsensitieve medewerkers hebben soms behoefte aan zaken waaraan de meerderheid geen behoefte heeft. En dit kan in een team tot lastige situaties leiden. 

Potentieel

Maar net zo belangrijk: als werkgever ben je gezegend met hooggevoelige medewerkers, want de kwaliteiten worden door veel werkgevers enorm gewaardeerd! Ik noem er zo maar een paar: bovengemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel, extra-rol gedrag (het aannemen van extra taken), sociale voelspriet (wat loopt er lekker in het team en wat niet, wie zit goed in zijn vel en wie valt buiten de boot), weloverwogen (niets is aan het toeval overgelaten en alle aspecten zijn meegenomen in een besluit of handeling), secuur en perfectionistisch, goed kunnen verplaatsen in en aansluiten bij de klant door een bovengemiddeld empathisch vermogen, out of the box denken en creatieve oplossingen bedenken doordat ze een brede scope hebben en simpelweg meer informatie verwerken.

Voorlichting en coaching

Middels  voorlichting en workshops zorg ik voor bewustwording en geef ik handvaten om ermee om te gaan. Zowel bedoeld voor medewerkers als voor leidinggevenden. Middels individuele coaching helpt Place to Sens individuen om de eigen gebruikshandleiding te leren kennen en toe te passen in de praktijk.

Hooggevoeligheid kent risico’s, tegelijkertijd worden de kwaliteiten  door veel werkgever enorm gewaardeerd!

Place to Sens helpt organisaties om hooggevoelig talent maar ook hooggevoelig risico te herkennen en hiermee aan de slag te gaan.